OdtlačokYELASAI GmbH
Bergtalstrasse 46
CH-9500 Wil
Švajčiarsko
0041 71 722 32 88
Kontaktné údaje:

Všeobecný kontakt: info(at)yelasai.com
Telefón: 0041 71 722 32 88
Obchodný register:

Registrovaný názov spoločnosti: YELASAI GmbH
Obchodný reg. Číslo: CH-320.4.068.250-3
Obchodný register: 9000 St. Gallen - CH
Daňové a identifikačné číslo UID:

Číslo DPH: CHE-116.281.319
Číslo UID: DE289269940
Daňové číslo: 09436/00386
Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť YELASAI GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť a úplnosť poskytnutých informácií.

Nároky na náhradu škody spôsobenej použitím akýchkoľvek poskytnutých informácií vrátane akýchkoľvek neúplných alebo nesprávnych informácií budú preto zamietnuté.

Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnosť YELASAI GmbH si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť, vymazať alebo dočasne či trvalo ukončiť zverejňovanie častí stránky alebo celej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.
Zodpovednosť za odkazy

Odkazy a prepojenia na webové stránky tretích strán sú mimo našej zodpovednosti. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za takéto webové stránky. Prístup na takéto webové stránky a ich používanie je na vlastné riziko používateľa.
Autorské práva

Autorské práva a všetky ostatné práva na obsah, obrázky, fotografie alebo iné súbory na webovej stránke patria výlučne spoločnosti YELASAI GmbH alebo konkrétne uvedeným držiteľom práv. Na reprodukciu akýchkoľvek prvkov je potrebné vopred získať písomný súhlas držiteľa autorských práv.